Mærkesag: Forening og fritid

Uanset om det er i idrætsklubberne, spejderne, musikskolerne eller andre frivillige organisationer, så udføres det er stort arbejde for mange borgere og især til de unge som ikke må glemmes. Især under Coronaen kan vi se hvad der kan ske når nogen unge ingen fritidstilbud har -derfor er den frivillige indsats noget undervurderet mener jeg.  

Vi skal gøre det nemt at være forening, støtte dem -og nedskæringer er ikke vejen frem, for at give vores unge den bedste start videre i livet og på arbejdsmarkedet. Vi har ikke for mange idrætsanlæg, kunne vi se af den analyse der er foretaget på området, derfor skal hvert enkelt anlæg bevares, og nogen af dem trænger også til renovering. Det er opgaver der skal findes midler til.

Jeg gik til valg på, at vi skulle hæve niveauet på kunstgræs til Danmarks nationalsport forbold. Der er stadig ikke mulighed for at børn under 10 år, kan få tid på banerne om vinteren, det er ikke godt nok. Der er dog lys forude, vi har fået anlagt en kunstgræsbane i Lundtofte og der er afsat 8 millioner til en ny kunsgræsbane i Virum, som er planlagt til 2023 – desværre ikke før pga. ressourcer fra Forvaltninges side, men pengene er afsat. 

Vi har fået etableret en discgolf bane i Virum, en klatrevæg i Lundtofte og en skaterbane er under opførsel i Virum, som jeg også gik til valg på, og lige nu arbejder vi på et beach-miljø på Lyngby Stadion omårde, især med henblik på beach-håndbold. 

Vi har mange borgere i alle aldre, der benytter fritidstilbuddene. Det er vigtigt, at holder sig for øje, at udbuddet af motion/idræt og andre aktiviteter skal være for alle aldre, og gerne på så mange tidspunkter som muligt. Et godt aktivitetsniveau holder flere friske og selvhjulpne sent i livet.

En stemme på mig, er derfor også en aktiv stemme i Kommunalbestyrelsen for alle de frivillige foreninger -og som aktiv i Lundtofte Boldklub igennem 40 år kender jeg til de frivilliges udfordringer.