Mærkesag: Forening og fritid

Desværre har vores unge i kommunen et højere forbrug af alkohol og stoffer end gennemsnittet i kongeriget. Jeg mener derfor, det er meget vigtig at sørge for, at vi har et højt niveau i foreningslivet og støtte disse aktiviteter mest muligt, hvor den sunde og fornuftige livsstil, samt opførsel gerne skulle prioriteres højt.

Uanset om det er i idrætsklubberne, spejderne, musikskolerne eller andre frivillige organisationer, så udføres det er stort arbejde for og til de unge som ikke må glemmes. Vi skal gøre det nemt at være forening, støtte dem -og nedskæringer her er nok ikke vejen frem, for at give vores unge den bedste start videre i livet og på arbejdsmarkedet.

Konkret mangler der en full size kunstof fodboldbane i Lundtofte. I takt med der kommer en udbygning af Lundtofte omårdet og dermed flere brugere og Lundtofte Skole inddrager noget af deres idræts areal til skole udvidelsen -vil det være helt naturligt, at placerer en ny kunstofbane på banen tættest på skolen. Derud over har kommune en skater bane der er pakket end efter Ungdomskolen blev flyttet. Den bør vi finde plads til i kommunen. Den gør ingen glæde for de unge i en lager hold – det må kunne gøres bedre.  

Vi har mange i alle aldre, der benytter fritidstilbuddene. Det er vigtigt, at holder sig for øje, at udbuddet af motion/idræt og andre aktiviteter skal være for alle aldre, og gerne på så mange tidspunkter som muligt. Et godt aktivitetsniveau holder flere friske og selvhjulpne sent i livet.