Mærkesag: Bydelsudvikling

Ja til udvikling, men med omtanke i et roligt tempo og større borgerinddragelse

Der skal ske en løbende udvikling af kommunen, det er dog også vigtigt, at erkende, at man ikke kan beregne sig til alt. Derfor må vi, når vi planlægger nye byggerier gøre det lidt i etaper, således at vi kan mærke, hvad de nye bygninger og tiltag påvirker fx trafikalt. 

Konkret i Lundtofte, mener jeg at Tracét er et ok sted at bygge. Det ligger klods op af motorvejen, og måske en letbane. Jeg finder dog at byggehøjden ud for Lundtofteparken kun bør være på samme niveau som eksisterende bygninger. Jeg kunne håbe på, at vi kunne bevare træerne på Lundtoftegårdsvej ind mod Tracét. Det kunne bevare det præg af alle´/korridor der i dag er. Desværre er dette tidligere blevet stemt ned, men man skal aldrige give op før “kampen er fløjtet af”, .

Især i Lundtofte området kommer udviklingen til at sætte sit præg. Vi skal sikre os, at trafikken på og omkring det nye Novozymes og tracéet bliver til så lidt gene for beboerne, som muligt. En mulig afkørsel ved Rævehøjvej skal der fortsat kæmpes for.

Støjen fra trafikken er også et område vi skal have fokus på, der er uarbejdet en støjhandleplan frem til 2018. Den skal vi have fokus på at forbedre og genvurderer især langs Helsingørmotorvejen, hvor området måske også bliver ramt af en Letbane og udbygningen af Traceet og Novozymes har vilkårne ændret sigen planen blev udarbejdet.

Letbanen er og bliver en “fejtagelse” en dyr løsning, samt store konsekvenser for alt for mange beboerer i kommune. Lad os kæmpe til det sidste for at få stoppet denne fejl.