Min politik

Hvad vil John Tefke i lokalpolitik?

Hvad vil John Tefke i kommunal politik – En lokal mand fra Lundtofte med fokus på helheden.

Som menneske interesser jeg mig for livet omkring mig. Vores kommune har mange udviklingsplaner og opgraderinger jeg vil gerne bidrage til at finde løsninger og retning.

Jeg er født og opvokset i Lundtofte og har en naturlig interesse for bredden og helheden i kommunen. Jeg sætter meget stor pris på naturen, som vi har meget af, om det er Furesøen eller Mølleåen eller en badetur i Taarbæk.

Kommunalpolitik er det ene af de tre ben i folkestyret, hvor det netop er lokale beslutninger om fx skoler og plejehjem, der tages stilling til. Derfor er det vigtigt, at have politikere med lokalforankring og kendskab til bydelene, derfor skal du støtte mig og Lundtofte bydel.

Jeg foretrækker at møde og gå i dialog med borgerne personligt rundt om i kommunen og I vil derfor kun i mindre omfang se min deltagelse i diskussioner på Facebook. Jeg oplever tit at tonen bliver hård og sagen forsvinder, der bliver gået mere efter ”manden end bolden”. og i min optik udvikler det ikke så meget. I er altid velkomne til at skrive til mig på Facebook eller på mail. Her på siden kan I også finde opdateringer fra valgkampen og holdninger til politiske emner.

 

Lyngby-Taarbæk kommune består af flere bydele med Lyngby centrum, som naturligt samlingspunkt. Vi skal dog samtidigt være opmærksom på, at alle bydele skal fungere og have tilbud og service på et vist niveau.

I Lundtofte skal vi gerne have flere borgere, så vi sikrer at Lundtofte Skole kan fastholde tre spor, samtidig med der skal være nok borgere, så der til stadighed fastholdes en detailhandel. I dag kræves der lidt flere kunder for at detailbutikker har en overlevelses mulighed pga. den stigende nethandel. Den lokale detailhandel er især af stor vigtighed for ældre, der måske ikke lige kommer så nemt omkring.

Skolen er en vigtig samfundssten – det er en stor del af grobunden og grundlaget for vores fremtidige borgeres dannelse og kundskaber. Det koster, men er en god investering, hvor vi skal have opmærksomhed på niveau både for elever og lærer og samspillet med et aktivt familie og fritidsliv.

Kommunens økonomi skal være god således at vi har lidt råderum, der giver handlefrihed. Vi skal holde et fornuftigt højt niveau af service over for vores ældre og den almindelig velfærd, samtidig med, at vi forsøger, at få mest muligt service ud af vores allesammen skattekroner. Der skal dog også være plads til nytænkende ideer og lidt kulør i byen, som fx større sports arrangementer eller ”byfestarrangementer”

Ja til udvikling, men med omtanke i et roligt tempo. Der skal ske en løbende udvikling af kommunen, det er dog også vigtigt, at erkende, at man ikke kan beregne sig til alt. Derfor må vi, når vi planlægger nye byggerier gøre det lidt i etaper, således at vi kan mærke, hvad de nye bygninger og tiltag påvirker fx trafikalt.

Desværre har vores unge i kommunen et højere forbrug af alkohol og stoffer end gennemsnittet i kongeriget. Jeg mener derfor, det er meget vigtig at sørge for, at vi har et højt niveau i foreningslivet og støtte disse aktiviteter mest muligt, hvor den sunde livsstil gerne skulle prioriteres højt.

Vi har mange i alle aldre, der benytter fritidstilbuddene. Det er vigtigt, at holder sig for øje, at udbuddet af motion/idræt og andre aktiviteter skal være for alle aldre. Et godt aktivitetsniveau holder flere friske og selvhjulpne sent i livet.

Jeg mener ikke vi skal have Letbanen til Lyngby, men hvis Letbanen kommer, må vi se på, hvad vi kan gøre for de at mindske problemerne for forretningerne i Lyngby centrum, så vi undgår flittige butiksejere må lukke butikkerne, med tab af arbejdspladser som konsekvens. Det kunne være, at optimere parkeringsregler og forhold.

Især i Lundtofte området kommer udviklingen til at sætte sit præg. Vi skal sikre os, at trafikken på og omkring det nye Novozymes og tracéet bliver til så lidt gene for beboerne, som muligt. En mulig afkørsel ved Rævehøjvej skal der fortsat kæmpes for.