Mange spændende opgaver forude

Sommerferien er ovre -og der er fuld gang i butikken igen.

Planerne for Lyngby Centrum kommer til at fylde en del på dagsordnerne i Byplanudvalget, efter vi har kåret en vinder af projektet som også skal håndterer planerne for at regnvejrssikre Lyngby, som Forsyningen står for, men det hele skal jo passe sammen.

Det er store projekter, som kommer langsomt ind i bybilledet. Det er også dyre projekter som skal finansieres, derfor er der ingen hurtige løsninger, til gengæld håber jeg meget, at de løsninger der færdiggøres lidt efter lidt bliver flotte og vel modtaget hos borgerne. Vi er allerede i gang med Byrumsforsøg med ensretning af Hovedgaden og et udvidet serveringsområde, så vi har et bedre beslutnings grundlag, når vi kommer til sådanne emner senere i projekterne.

Andre sager der fylder for tiden i Byplanudvalget, er kommunens sager om udbygning af skoler og planer for manglen på daginstitutions pladser, det er også store sager, hvor vi er presset af vi ikke har ”oceaner” af plads. Vi er vel det der kaldes en fuld udbygget kommune, så de planer kræver opfindsomhed, og kan sommetider ende i, det ikke er den 100 % optimale løsning – men det bedst mulige ud fra det vi har til rådighed.

Herudover tegner efteråret på flere spændende sager, og sikkert også sager som kan have borgernes opmærksomhed, og hvor vi forsøger at være tydelige om planerne og inviterer til høringer, dialogmøder osv. Eksempler på sager jeg forventer der dukker frem er stadion renovering og boliger/erhverv på arealet DTU´s udvidelse ønsker.

Jeg har længe haft et stort ønske om vi får udarbejdet en ny arkitektur politik, det arbejder nærmer vi os. Jeg ser frem til arbejdet med de andre partier og interesserede om en opdateret og mere grundig politik, som vi kan støtte os til i når vi udarbejder lokalplaner og sager vi skal afgøre, hvilket gerne skulle medvirke til, at vi i fremtiden undgår det der opføres, ikke ser ud som på det glitrende papir. Uden at foregribe hele sagen forstiller jeg mig en opstramning af politikken og vi kommer til at stille mere præcise krav til bygherre. Vi har mange der vil udvikle i vores dejlige by, derfor kan og skal vi også stille krav til udviklerne.

I tråd med dette arbejde, har vi planerne om at nedsætte et Arkitektur råd, det skal også til at falde på plads, det kræver dog at det medtages i budgettet.

Der har været en del opmærksomhed omkring ”filmbyen” hvor ejer har haft mange annoncer i DGO om et byggeri, som han ønsker sig på området, hvor jeg ikke helt har samme opfattelse, den sag skal nok få opmærksomhed og måske behandling i Byplan.

Jeg har et stort ønske om der også bliver tid til det vi kalder område lokalplaner. Vi er ved at være færdige med en af de helt store lokalplanen for Sorgenfrigårdsvej Villakvarter hvor også Lykkens Gave høre under. Vi har områder som fx Trongårdsparken, som ikke har en lokalplan, hvor der er ved at ske et ”generations skifte”, og måske nye ønsker til udformningen på boligerne. Det er vigtigt, at der er retningslinjer, så borgerene ved hvad de kan og må, og vi samtidig forsøger at bevare det præg områderne er bygget med og samtidig erkender, at de krav vi selv har til boligerne i dag, nok er anderledes end dengang boligerne blev opført. Det kan være en svær balance, men jeg oplever oftest, at vi har et ganske fornuftigt samarbejde med grundejerforeningerne.

I Kultur og Fritid har vi desværre opgivet at opføre to paddelbaner, som ellers var vedtaget. Årsagen er, at der var beregnet en pris på ca. 1,2 mio. kr. Men efter opgaven har været i udbud, er prisen over 3 mio. kr. Vi har i stedet måtte bide i det sure æble og vedtage, at anlægge én bane, men at gøre klar til to baner. Det er voldsomt dyrt, og tæt på, at “guld kan købes for dyrt”. Vi landede dog på løsningen med én bane, selvom det er for lidt – men så er vi i gang. Budgetterne for næste år ser ikke rare ud, og anlægsloftet kommer også til at sætte begrænsninger, så det var med at få bare lidt med, hvis de dystre udsigter holder stik.