Livets gang i kommunalbestyrelsen

Så rundede jeg 1,5 års arbejde  i kommunalbestyrelsen.

Byplan

Det har været mange sager især i Byplanudvalget, hvor jeg også er næstformand. En del sager er afledt af Letbanen, andre sager er reelle bygge sager privat eller firma, samt en del lokalplans udarbejdelse og de større sager som. Fx udviklingen af Firskovvej. Vi kan også komme tidligt ind over nogle af de store firmaers ønsker/tanker og ideer, for at få et ”forsigtigt fingerpeg” på hvordan vi politikere ser på et ønske fra en bygherre.

Det et lidt hver sin skuffe, hvor en privat byggesag er meget specifik, og der sidder nogen borgere spændt bagi og afventer afgørelsen, som måske godkender deres drømmehus. Et firma/bygherre kan have ønsker til udarbejdelse af byggemuligheder på en grund, hvor udnyttelsen ønskes ændret fra fx erhverv til boliger fx på Lundtoftevej.

Det er dog alle sager hvor vores afgørelser, kommer til at ”fylde” i borgenes hverdag fremover på den ene eller anden måde.

Jeg bruger rigtig meget, at kører rundt i Kommunen, når der er byggesager eller udviklingsager, for at få indtryk af omgivelser og for at få et ”opdateret billede af grunden/området”.

Udover den specifikke afgørelse, skal jeg også indtænke, hvordan det kommer til at fungere i fremtiden, samt hvilke aftryk det giver i lokalområdet. Ofte komplekse sager, men heldigvis finder jeg det vældig spændende og forsøger, at være omhyggelig og grundig, som nogen gange kræver man må på biblioteket og låne lidt faglitteratur, det er på det personlige plan vældig udviklende, og giver en lyst på mere.

Det er nok ikke nogen hemmelighed, at i politik, får man ikke altid sin vilje. Denne gang vil jeg nævne en sag, hvor jeg ærgrer mig over afgørelsen og en hvor jeg trods alt var tilfreds, men kunne havde været bedre.

Der skulle findes plads til en midlertidig byggeplads i forbindelse med ledningsomlægningen i Lundtofte. Forvaltningen havde udpeget det grønne hjørne i krydset, Lundtoftegårdsvej/Lundtoftevej, modsat hestefolden. Forvaltningen havde også peget på et andet område, dog som 2. prioritet midt på Traceet mellem Rævehøjvej og Mortorvejs afkørslen i Lundtofte.

Placeringen i krydset var jeg og Konservative ikke begejstret for. Det er både en skolevej og vejen til områdets idrætsfaciliteter. Desværre var vi det eneste parti der kunne se denne udfordring. Derfor vil der i minimum halvanden år være tung trafik og arbejdskørsel i dette område. Jeg kan godt afsløre, at når man går fra sådan et møde, så kommer der nærmest røg ud af ørene på en.

Vi har en byggesag i gang på Lundtoftevej 160, her har vi tidligere fået arbejdet ungdomsboligerne ned i antal og højdemeter fra 24 meter til 16,5 meter. Nu skal resten af grundens udnyttelse planlægges, her var forvaltningens oplæg 24 meter, hvilket for os Konservative var et KLART NEJ. Her var der også en anden stemning hos de andre partier.

Her skal man virkelig gennemtænke hvilket standpunkt man tager. Vi kan stemme imod og signalerer vores modstand mod så høje bygning tæt op af Lundtofteparken, som endog ligger lavere placeret, men så bliver konsekvensen, at der bliver bygget 24 m, og det må beboerne i LP, så leve med. Eller vi kan gå med til et kompromis, hvis vi kan forhandle os frem til det, og så ser det ud til, at vi er enige om fx 20 meter.

Vi valgte den sidste løsning et kompromis, som dog begrænser højden til 20 meter, men vi havde helst set vi kunne holde dette byggeri på 16,5m ligesom ungdomsboligerne, det var vi så de eneste der mente. Men vi valgte altså at få byggehøjden ned i forhold til forvaltningens forslag, men det er måske utydeligt for borgerne, når der i referatet fremgå, at der var enighed om 20 meter.

Læreren af sådanne sager, er at man skal passe på med at statuere et eksempel  og signalerer sine standpunkter, det kan have konsekvenser for borgerne, men omvendt så har alting en grænse. Sådanne beslutninger skal tages relativt hurtigt under møderne, så man skal være godt forberedt, og have udtænkt diverse udfald, samt vide hvor ens smertegrænse ligger.

Den store sag om Sorgenfri har også taget meget tid, og for at gøre en lang historie kort, har vi genstartet hele processen, med en ny samarbejdspartner og nye metoder. Det er derfor med store forventninger jeg ser frem til at det bliver mere konkret her til efteråret. Sagen har kørt i snart 10 år, lad os håbe vi kan lande en beslutning i denne periode. Det har man før håbet, uden det er lykkedes – men nu skal det være for ”Sorgenfris skyld”, at lade stå til er nok den løsning de færreste ønsker.

Sagen om spildevandsbassiner er ikke afsluttet, så helt kort. Selvom Lundtofte Borgerforening gerne tager patent på at det er dem der har opdaget denne uheldige plan, må jeg sige, at allerede tilbage i august-september hvor sagen rigtig kom på Teknik og Miljø, var jeg opmærksom. Når man som jeg fik 80 % af mine stemme fra “Lundtofte området”, så kan jeg garanterer, at man pløjer alle udvalg ekstra godt igennem for sager der har lokal påvirkning. Nu er det også sådan, at jeg sidder i en god gruppe, hvor vi hjælper hinanden med vores mærkesager, og derfor fik jeg også hint om sagen fra medlemmerne i TMU. Jeg har hele tiden ønsket de bassiner kunne placeres andre steder end i det centrale Lundtofte, og jeg er glad for, at det trods alt er lykkedes, at samle flertal for, bassinerne ikke placeres i Landsbyen eller på boldbanerne. Bliver resultatet, at de placeres i hestefolden, skal der sættes alt ind på de efterfølgende beplantes med ekstra stor opmærksomhed, og variation. Jeg har dog ikke opgivet alternativ løsninger.

Kultur og Fritidsudvalget

Kultur og Fritidsudvalget har arbejdet en del med strategier, blandt andet har vi fået vedtaget den nye bevægelse og motionsstrategi. I strategien er der beskrevet, at der ved opførsel af nye områder, ungdomsboliger, større byggerier skal indtænkes mulighed for bevægelse, så er det jo rigtig godt jeg har sæde i begge udvalg. Vi har også gang i en revision af måden vi tildeler penge til diverse orkestre og andre aktiviteter og især hvordan nye kan komme i betragtning til midler. Når man skal pille ved sådan noget skaber det altid lidt bølgeskvulp, det er klart det ikke er sjovt evt. at blive beskåret, det er dog heller ikke sjovt, at stå udenfor og ikke være en del af modtagerne, der kommer ikke flere penge til området, derfor må nogen nok påregne at få mindre imens andre måske kan komme ind i ”varmen”, men det må tiden og den politiske holdning afgøre.

Beskæftigelse og Integrationsudvalget

Mit sidste udvalg beskæftigelse og integration, hvor jeg indtrådte 1. januar 2019 har vi fokus på beskæftigelsen, som er historisk høj, dette giver lidt luft og muligheden for at bruge ekstra ressourcer på nogle borgere som har været længe væk fra arbejdsmarkedet. Et pilotprojekt på dette har haft rigtig gode resultater, hvor borgerne der er kommet ud på arbejdsmarked igen er rigtig tilfredse.

Kommunen har tidligere har et samarbejde med andre kommune omkring, at få unge der har udfordringer ind på uddannelse eller erhvervsområdet UU Nord. Det er forgået i en ”virksomhed” for sig selv. Dette samarbejde er nu ophørt på andre kommunernes foranledning, og medarbejderne skal derfor finde sig tilrette i LTK organisation. Det er meget vigtig, at vi har en stor fokus på at få medarbejderne hurtigt og godt integreret, så vi fortsat  kan støtte de unge på vej ud i samfundet, det kan blive meget dyrt, hvis vi taber de unger.

Kommunalbestyrelse generelt

Budgettet i LTK har lidt dystre udsigter, som også har taget en del tid. Kort sagt der kommer til at mangle penge, udgifterne til borgere med brug for hjælp stiger. Enten skal der spares eller så skal skatten hæves. Ingen af delene er særlig fantasifulde eller behagelige. Spare gør ondt og kan der i det hele taget spares, uden vigtige tilbud/service falder væk. Hvis en kommune hæve skatten straffer staten, med en ”ekstra skat” så hvis vi mangler 5 millioner skal vi hæve skatten med ca. 10 millioner – og det kan de fleste godt set heller ikke er optimalt. Da vi ikke kender den nye regerings politik og rammer for kommunerne, er vi nødsaget til at afvente dette til efter sommerferien, men så skal der også arbejdes hurtigt, det nye budget skal være klar inden 1. november 2019.

Hele kommunalbestyrelsen arbejder i år også med kommuneplanrammen. Det er den der regulerer på et overordnet niveau, hvordan kommunen kan og må udvikle sig med byggerier, veje, parker, arkitektur, anlæg osv. En stor og tung proces, som dog er vigtig pga. det ligger rammerne for hvilke muligheder og begrænsninger vi har fremover. En sådan ramme revideres hvert fjerde år. Det er et meget vigtig arbejde, hvor vi skal være nede i detaljerne, pga. det styrer udviklingen.

En af muligheder når man er valgt til kommunalbestyrelsen er, at man kan vie folk. Det er en stor oplevelse hver gang, og sidste gang var på Strandmøllekroen, som billedet er fra.