Hvad får man også ved at stemme på mig?: FRIVILLIGHED

Udover mine primære fokusområder byudvikling, idræt, grønne områder, ældre, vil jeg her her mod valgets slutning  komme med et par opslag om andre emner, som også har min interesse, og som jeg nok har et blødt hjerte for.

Frivillighed findes mange steder i vores kommune og ikke kun indenfor idræt, som ”normalt” har min interesse

Frivillighed giver rigtig meget både for giveren og modtageren, det er noget vi skal huske på og understøtte i Kommunalbestyrelsen. Disse grupper kan være organiseret vidt forskellige steder i kommunen og under forskellige regler og ordninger, eller helt uden for regler. De fortjener dog alle at være i vores tanker.  Jeg nævner nogen få, men der er rigtig mange andre end dem jeg lige nævner. Måske kender du ikke dem jeg nævner, men de er der og mange flere -og er drøn gode.

Pensionister i skolen, en gruppe der tilbyder hjælp ved temauger, lektielæsning, hjælp til kreativitet i SFO, støtte til tosprogede elever osv. Det er virkelig en ressource og et tiltag mellem generationer som har værdi.

Cykling uden alder, er en fantastisk oplevelse for de ældre, mange er gangbesværet og har svært ved at komme ud. Så er det bare lykken, at blive hente i en rickshaw og kommer ud i luften. Mange af vores ældre borgere på plejehjemmene har boet i kommunen i mange år, og det er en kæmpe oplevelse at trille forbi fx sit barndomshjem eller første bolig.

I vores kirker forgår der står frivillighed, der er sang/rytmik for børn, foredrag, værkstedsgrupper, kirkevenner, filmaftner alle disse aktiviteter udføres ikke kun af de ansatte, der er også mange frivillige, der giver indhold og støtte til andre.

PitStop, som er en ny forening, hvis formål er at samle borgere med udfordringer på tværs med et måltid mad og en snak. Maden forsøges skaffet via overskudsvare og donationer, som tilberedes af frivillige.

Herudover foregår der utallige gode tiltag og arrangementer, her nævner jeg blot nogle få: Banko på plejehjem. frivillige i genbrugsbutikker, frivillige i Jazzforeningen, Lyngby guiderne, en af de store Dansk Røde Kors som har en stor velfungerede lokal afdeling og som fra september 2021 har Vågetjenesten under sine vinger. Der er også mange gode ”grupper” i Frivillighedshuset, som i kan læse mere om på deres hjemmeside.

En kæmpe tak til alle jer frivillige der giver oplevelser og hjælp til andre.

Et X ved John Tefke nr. 2 på liste C, er også et x ved en lokalpolitikker der er opmærksom på, at vi skal hjælpe hinanden for at samfundet bliver stærkt.