Et år til kommunevalg

Så er der kun et år til næste kommunevalg. Jeg føler selv det går glimrende, og stiller op igen – og håber på det bedste.

BYPLAN

Vi har i min optik begrænset nye byggerier. Vi er ved at lave en plan for Lyngby Centrum, hvor der er mange bygningsejer

Der har store planer. For at undgår at vi godkender i øst og vest, så vi mister identiteten for Lyngby -er alt sat i stop,

Indtil vi har udarbejdet en fælles politisk retning for Lyngby C.

 

Vi er i gang med at reviderer mange lokalplaner, nogen er nemmere end andre. Taarbæks lokal plan var en af de mere tidskrævende, men det

Lykkedes til sidst at få en lokalplan, som Borgerforeningen var tilfreds med, så er det hele arbejdet værd. Vi er her for at skabe løsninger.

 

I øjeblikket har vi gang i Landsbyen i Lundtofte, min hjemmebane, hvor vi har haft nogen gode byvandringer. Denne lokalplan håber jeg også

Vi kan lande, dog er jeg ikke specielt interesseret i at vi ændre bebyggelse formålet. Jeg vil i hvert fald kæmpe for uændret bebyggelse formål.

 

I øjeblikket er vi i gang med en byggesag på Lundtoftevej 160 ved siden af de nye ungdomsboliger. Her er vi ikke enig. Jeg mener det Pensions Danmark vil

opføre er alt for bombastisk og for voldsomt, og alt for lidt grønt. De udtrykker selv gårdrummet som intimt – det oversætter jeg som småt.

Ligesom det arkitektoniske udtryk er meget monotomt. Vi har nu sagt nej tak to gange, uden der kommer særlige ændringer. Jeg håber, at vi i Byplan kan finde

et kompromis, men der skal ikke være tvivl om der skal ske mærkbare forandringer ellers kommer de andre partier til at stemme det igennem uden Konservative.

 

Kultur og Fritidsudvalget

På idræts området har vi netop åbnet den nye flotte kunstgræsbane i Lundtofte, og næsten samtidig vedtog vi

Budgettet, hvor der efter hårdt arbejde blev afsat 6. millioner til en kunstgræsbane yderligere i Virum.

Fodbold er Danmarks nationalsport, og det har ærget mig som fodbold mand i mange år, at vi som en af de får kommuner I Kongeriget, ikke kunne tilbyde udendørs bold til også de små fodboldspillere, det kan vi fra 2023, hvor den nye bane i Virum gerne skulle være klar. Så der har mit aftryk i kommunalbestyrelsen været tydeligt.

Budgettet var en opgave der tog meget tid, men det var også et to årigt budget, som også dækker valgåret. Dermed sikre vi, at

Der næste år også kan være en hvis arbejdsro, så vi kan lave løsninger i kommunen i stedet for at love guld og grønne skove.

 

Jeg får løbende henvendelser fra borgerne, noget kan jeg hjælpe med andet kan jeg måske forklare. Det er dog ikke alt der går som ønsket. Flere borgerer

Har henvendt sig til mig omkring rundkørslen Vejporten/Eremitageparken, som ikek føles sikker. Jeg ville meget gerne have opmalet rundkørslen, ligesom det lykkedes mig i Ørholm.

Desværre mener Forvaltningen Ikke det betyder noget, og når den ikke tidligere har været opmalet, så anbefaler politiet det ikke.

 

I mit sidste udvalg udover Byplan og Kultur og Fritid, Beskæftigelses og integrationsudvalget har vi brugt en del tid på en ny beskæftigelses plan.

Beskæftigelse ser overordnet fin ud i kommunen, vi kan dog også mærke Corona og fx Lufthavnen som stor arbejdsplads må afskedige påvirker også i Lyngby.

 

Vi forsøger en styrket indsats for borgere over 50, som vi ved kan have det svært efter fx mange år i samme stilling  og kan have brug for hjælp til at se et karrierer skift.

Ligesom vi har stor fokus på flygtninge og indvandre Skal i arbejde, og i den anledning har vi bedt kommunens selv om at oprette nogen praktikpladser til

arbejdsprøvning. En af udfordringerne med denne gruppe er at virksomhederne ikke står i kø for at afprøve en flygtning. Så må vi selv oprette pladserne, det er vigtig

at alle komme ud og bidrager, så også børnene i disse familier kan se, at alle arbejder og gør en indsats.