Det første år

Tiden flyver og nu er mit første år næsten gået i Kommunalbestyrelsen.

 

Byplan

 

Siden jeg skrev sidst, har der været arbejdet meget med et par tunge sager, som virkelig har taget tid, og som der er lagt mange kræfter i. Det drejer sig om Firskovvejsområdet, et helt ny område, som er udpeget, som aflastning for bymidten, og hvor vi som kommune har mulighed for at lægge lidt større butikker. Vi er dog i tvivl i udvalget, hvad det er, vi skal have, som kan gøre Lyngby endnu stærkere som handelsby. Det behøver ikke være større ”boks butikker”, som nogen tror på, derfor har vi været lidt ude og se, hvordan man gør andre steder for at hente lidt inspiration. Det kan også være en mulighed, at få nogen boliger i det skønne område tæt på Ermelunden. Bebyggelse i Lyngby kan være med til at skabe liv i byen efter butikkernes lukketid og som de fleste kan se, skyder den ene madbutik op efter hinanden i centrum, især en stor ny i den gamle Post Pub kommer snart. Lyngby kan måske udover handelscentrum udvikle sig til et ”gå ud og spisested”.

 

Derfor skal vi tænke os godt og langsomt om, inden vi tager beslutninger, der rækker mange år frem i Lyngbys fremtid.

 

Udover Firsskovvej har sagen om de to torve i Sorgenfri kostet meget tid, uden vi er kommet så meget nærmere en løsning. Alligevel føler jeg pt., at vi bevæger os frem mod en mulig fælles løsning, så vi kan komme videre og blive mere konkrete. Lad mig slå fast, at jeg ikke er til store bombastiske udtryk i byggeriet, som vi ser på Politigrunden, så kan jeg ikke være med. Det er også vigtigt for mig, at der er plads til de nuværende butiksejere, der har holdt ud under de lidt utidssvarende lokaler.

 

Lundtofteområdet

 

I Lundtofte er vi småt i gang med at se, hvilke dele af ”Liv i Lundtofte”, som det giver mening at arbejde videre med. Det blev i første omgang Landsbyen og Maglebjerg-området, hvor vi har fastlagt principper for det videre forløb.

 

En konkret byggesag havde vi på dagsorden i september. En byggeansøgning på Østergård, gården der er brændt og som ligger tæt på Lundtoftegårdsvej/Nymøllevej/Lundtoftevej krydset. Byggeansøgning var på et pænt ”bondehus” desværre uden stråtag, men det fik udvalget ændret, på konservatives opfordring, og byggeansøgningen blev godkendt under forudsætning af stråtag. Vi skal bevare det gamle udtryk i Lundtofte Landsby med de gamle stråtækte gårde.

 

Et projekt som er landet rigtig godt efter min smag er ungdomsboligerne på Atlas grunden, sidste år var boligerne på 28 meter i højden og i et meget massiv udtryk. Det har vi fået moddeleret til 6 mindre huse, som højest er 16,5 meter og 13,5 m. Umiddelbart er der blevet taget godt i mod projektet hos nærmeste nabo Lundtofteparken, hvor vi har været forbi med tegningerne inden endelig høring. Det mener jeg næsten er en succeshistorie for en udvikling med omtanke.

 

Kultur og Fritidsudvalget

 

I Kultur og Fritid har vi mest arbejdet med strategier og mindre sager. Dog har vi kastet os ud i at tilbyde os, som værtsby ved det forestående EM i fodbold i 2012, som blandt andet afholdes i Parken. Muligheden er, at et af deltagende hold får træningsbase her i Kongens Lyngby i Idrætsbyen. Det er et kæmpe skulderklap til Idrætsbyens medarbejdere og kommunens ansatte i forvaltningen med det nye set up. I UEFA´s vurdering står der at vores faciliteter er betydeligt bedre end andre i det udvalgte område. Vi ved endnu ikke om vi bliver valgt, det afgøres ca. februar 2019 – det kunne være en spændende oplevelse for borgere og erhvervslivet i kommunen. Tænk hvis England eller Tyskland fik base i byen.

 

Mit generelle arbejde

 

Jeg lovede inden valget sidste år, at jeg ikke ville vente 4 år til næste valg med at komme ud og tale med vælgerne. Derfor har jeg været ved Netto i Eremitageparken og Aldi i Lundtofteparken, og hører hvad der optager borgerne, er der noget I er tilfredse eller utilfredse med. Det blev til en del input og spørgsmål, som jeg løber videre med. Det er ikke alt jeg kan hjælpe med, men det er altid rart at lytte og få ideer.

 

Jeg bliver jævnligt kontaktet af borgere i området, og det skal I endelig blive ved med. Senest er jeg blevet kontakte af et lokalt kloakfirma, som håndterer vandafledning på en ny og måske smartere måde. En ide jeg har fået sendt videre i systemet, om det er noget som kan fungerer i LTK, har jeg ikke ide om, men nu er bolden spillet videre. Jeg har også fået en forespørgsel på regler for en bestemt boligtype, hvor jeg muligvis også har kunne hjælpe en borger videre i systemet med en ansøgning. Det er blandt andet sådanne små måske lidt usynlige sager, der gør en glad, når man kan hjælpe lokale borgere, som henvender sig.

 

Lundtofte Borgerforening arbejder på at udvikle deres plan for Lundtofte. Her deltager jeg indtil videre i de møder der afholdes, mest for at lytte til ønsker og bekymringer. Generelt deltager jeg i alle de borgerhøringer, der er hvor det er Byplanudvalget, der afholder dem. Der har lige været en høring om ”Danmarksvej kvarteret”. Tidligere på efteråret var der høring om Hempel. Det er for mig vigtig med egne øre, at høre borgernes ideer, bekymringer, forslag osv. Det er ikke det samme at læse dem i et referat.

 

Jeg går meget op i vi flytter os lidt ud til borgene. Mødet på Lundtofte Skole om lokalplanen på Danmarksvej var oprindelgt planlagt på Rådhuset, det fik jeg flyttet til nærområdet. Vi skal så ofte som det er muligt, ud til lokaliteterne og møde borgerne i deres hood. Vi har også haft en byggesag, hvor vi var ude at på forholdene inden vi afgjorde sagen. Jeg må indrømme, at jeg ofte må forbi stederne hvor vi har sager I Byplanudvalget. Billeder og tegninger kan være gode, men nogen sager skal ses i en sammenhæng, og det giver for mig bare et bedre grundlag, at have set stederne i virkeligheden.

 

Er alt gået godt?

 

Er det alt, der er gået godt – selvfølgelig ikke. I politik skal man enten kunne forhandle sig frem til et beslutning/kompromis man kan gå ind for eller man skal kunne tælle til et flertal ved en afstemning.

 

Ved kollegieboligerne på Lundtoftevej, fik Konservative i første omgang afværget bebyggelsen meget tæt på den almindelige bebyggelse af villaer på Lundtoftevej. Vi mente kollegieboligerne i stedet burde ligge helt tæt på den eksisterende DTU bebyggelse i stedet for tæt og højt på eksisterende villabebyggelse. Sagen kom retur fra bygherre med et par små ændringer, som vi slet ikke fandt tilstrækkelige. Vi fastholdt at byggeriet skulle trækkes helt væk fra eksisterende villaer på Lundtoftevej, men her kom vi i mindretal. Vi fik dog byggeriet flyttet 3 meter og vendt altanerne væk fra naboerne på Lundtoftevej – en ærgerlig beslutning med vores øjne, men sådan er politik, man skal kunne tælles til 4 i Byplan og det gik ikke denne gang. Jeg har talt med flere af beboerne på Lundtoftevej efterfølgende, de er stadig ærgerlige over, at man ikke fra de andre partier vil følge intentionerne i lokalplanen, men de er trods alt glade for at byggeriet blev trukket lidt tilbage, så træbeplantningen kunne bevares samt at de udvendige opholdsarealer på svalegangen blev vendt.

 

På Virumgårdsvej havde vi en sag, hvor en virksomhed havde fældet nogen træer i et beplantningsbælte, og skulle genetablerer beplantningen i et 10 meter beplantningsbælte, men søgte om dispensation for dette. Her fastholdt Konservative, at man ikke skal belønne, at virksomheder laver ulovligheder og bagefter beder om dispensation til at opfører et nyt beplantningsbælte på tre meter. Her mente de andre partier, at tre meter var nok. Det ville vi ikke være med til og måtte stemme i mod. Så nu har den virksomhed få et fin belønning for at fælde nogle gamle fyrretræer og krav om 10 meter beplantningsbælte. De kan nu nøjes med 3 meter – her må man nok sige, at forbrydelse betaler sig.

I ønskes alle en rigtig god jul og et spændende nytår