Del 3: Jeg gør en forskel – det lyder jo flot, men læs historien her

Ud over de mange store sager, jeg arbejder med i Kommunalbestyrelsen, kommer her et eksempel på, en mindre sag, som dog har stor betydning for den enkelte borger, som jeg har hjulpet.

Grundejerforeningen Egegårdens Haveby havde indgivet et høringssvar til kommuneplanen omkring Egegårdsparken skulle betragtes som et grønt område i lighed med fx.
Runde Bakke og Troldehøj, det var desværre ikke accepteret af Forvaltningen.

Jeg havde læst grundejerforeningens forslag og fandt det rigtig godt, da jeg læste på sagerne til Byplanudvalget hvor kommuneplanen skulle vedtages. Derfor stillede jeg forslaget direkte på byplanmødet hvor kommuneplanen blev behandlet, det fik jeg heldigvis flertal for og ligeledes i Kommunalbestyrelsen.

Det glæder mig, at dette grønne område blev føjet til områder, som grundejerforeningen havde øje for, nu nyder særlig “beskyttelse”. Grundejerforeningen er allerede i gang med, at se på hvilke initiativer man kan igangsætte for at fremme biodiversiteten i samarbejde med kommunens drifts afdeling.

Vi skal værne om det grønne i hele vores kommune, og herligt, at kunne gøre en forskel i samarbejde med en lokal grundejerforening.

Hvem der får pladserne efter kommunevalget afgøres af de personlige stemmer på den Konservative liste – stem derfor personligt på mig. Du finder mig som nr. 2 på liste C, hvis du fortsat vil have en kandidat der også læser borgenes høringssvar og følger op på dem.