Del 1: Jeg gør en forskel – det lyder jo flot, men læs historien her

Dette er bare et lille eksempel på en sag, hvor jeg har forsøgt at gøre en forskel.

Ud over de mange store sager, jeg arbejder med i Kommunalbestyrelsen, kommer her et eksempel på, en mindre sag, som dog har stor betydning for den enkelte borger, som jeg har hjulpet.

Hempels byggeri ved Tracéet havde et meget blåt lysende skilt på deres facade mod motorvejen og desværre også lige mod beboerne i Eremitageparken.

Det var rigtig mange beboere generet af. Jeg opfordrede beboerne til at rette henvendelse direkte til Forvaltningen, samtidig med jeg spurgte ind til belysningen.

 

I godkendelse af byggeriet var skiltene anført og godkendt, men der stod dog, at de ikke må genere trafik eller omgivelser, derfor spurgte jeg Forvaltningen om de ville vurderer lysstyrken.

Det hele endte med, at Forvaltningen kom ud og foretog målinger og lysstyrken blev reduceret med 75 %, og skiltet skal slukkes kl. 22, hvilket jeg selv er ok tilfreds med.

Det optimale var nok at skiltet mod Eremitageparken var blev helt slukket, men alligevel en pæn reduktion, som beboere og jeg i fællesskab fik igennem.

Husk derfor at stemme personligt på din kandidat, vi gør en forskel – og gerne på mig Nr. 2 på liste C. Det er alene antallet af personlige stemmer der afgør hvilke kandidater der får pladserne efter valget.